Omschrijving

Wilt u zich verder specialiseren in de gezondheid van vrouwen en bent u voedingsprofessional? Dan biedt 4-daagse ‘Basiscursus vrouw en hormonen voor voedingsprofessionals’ de kennis die u nodig heeft!

Hormonale veranderingen zoals de (vervroegde) overgang, menstruatieproblemen en zwangerschapsvragen komen uitgebreid aan bod. Omdat deze scholing speciaal voor voedingsprofessionals is, zal de rol van voeding tijdens deze cursus ook uitgebreid aan bod komen.

Tijdens deze scholing ligt de nadruk niet alleen op de vrouw en hormonen en de invloed die dit kan hebben op het ontstaan van klachten, maar ook ligt op de gezondheidsrisico’s die verschillende hormonale levensfasen met zich meebrengen.

Lesprogramma

Als deelnemer van de ‘Basiscursus vrouw en hormonen’ krijgt u praktische handvatten om vrouwen tijdens de overgang, hun zwangerschap of menstruatieperiode te helpen. Omdat de overgang ook een stijgend risico op hart,- vaatziekte, osteoporose, reumatoïde artritis en depressies betekent, komen ook deze aspecten aan de orde. Hierna zal de diepte in gegaan worden op de rol van voeding en leefstijl bij hormonale veranderingen.

U zult na afronding van deze scholing in staat zijn in de praktijk aan de slag te gaan met de hormonale problematiek, vanuit uw eigen vakgebied.

Docent

Ir. Vera van Randwijck
Voedingsdeskundige en orthomoleculaire therapeut (Universiteit Wageningen)

Doelgroep

De ‘Basiscursus vrouw en hormonen’ is bedoeld voor professionals met een voedingsachtergrond. Diëtisten, gewichtsconsulenten, natuurgeneeskundigen, orthomoleculaire therapeuten en anderen met een bijzondere interesse in voeding, zijn van harte welkom tijdens deze cursus.

Data en locatie

Dit zijn de cursusdagen voor de eerste cursus in 2017. De cursussen vinden plaats van 09.30-17.00 uur.

Dag 1 – Vrijdag 3 november 2017
Dag 2 – Zaterdag 18 november 2017
Dag 3 – Zaterdag 2 december 2017
Dag 4 – Zaterdag 16 december 2017

Locatie:

Kon. Wilhelminalaan 1
3818 HN Amersfoort

Accreditatie

ADAP, KTNO, BATC, VBAG, LVNG.

Kosten

Bijzonderheden

Na het volgen van deze cursus, kunt u er voor kiezen zich aan te sluiten bij het netwerk van Care for Women. Aansluiting bij Care for Women betekent voor u samenwerking in teamverband.

Tegen een kleine vergoeding per maand kunt u gebruik maken van een aantal faciliteiten van Care for Women. U heeft met korting toegang tot de andere scholingen van Care for Women en mag gebruik maken van het logo en de naam van de organisatie. Hierdoor kunt u uw cliënten laten weten dat u zich verder heeft gespecialiseerd in de gezondheid van vrouwen. Vergoedingen en afspraken met zorgverzekeraars vallen niet onder deze samenwerking, zoals wel is bij de Care for Women specialisten. Deze dienen immers te worden gemaakt door de eigen beroepsvereniging.

Uw aansluiting bij Care for Women betekent ook dat Care for Women zich zal inzetten voor het werven van uw cliënten. Ook krijgt u een eigen profielpagina op de website van Care for Women, waardoor u snel en gemakkelijk meer cliënten kunt bereiken. Uiteraard is deze samenwerking niet verplicht, slechts een mogelijkheid.

NB: Het opbouwen van dit netwerk is voor Care for Women een nieuw initiatief. Om deze reden, worden er momenteel nog geen lidmaatschapskosten doorberekend aan samenwerkingspartners. Indien wij u een klant aanleveren, zal er wel een vergoeding worden doorberekend gebaseerd op de gemaakte kosten.

Care for Women wil graag samenwerking bevorderen. Maar voordat iedereen hier iets aan heeft, dient zo’n netwerk eerst opgebouwd te worden. Daar hebben we u bij nodig en dus sluit u zich momenteel kosteloos bij ons aan. Op het moment dat wij van mening zijn dat onze diensten daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn, zal u eerst opnieuw gevraagd worden of u nog lid wenst te blijven van onze organisatie. U heeft dan opnieuw een keuze.

Aanmelden foto

Aanmelden voor een opleiding of nascholing

N

Betaalbare scholingen en nascholingen

N

Uitwisseling van kennis met collega's

N

Ondersteuning in de praktijkuitvoering

N

Klantenwerving via Care for Women