Opleiding Care for Women specialiste

Opleidingscentrum voor zorgverleners

Begripomschrijving

Klachten

 • Klachten kunnen schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden bij CFWI;
 • Alle klachten dienen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld;
 • De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke. De klachtverantwoordelijke bevestigt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk aan de klager dat de klacht in behandeling is genomen;
 • Indien de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, nadere informatie nodig heeft, dan wordt deze informatie bij de klager, docent of andere betrokkenen opgevraagd;
 • De klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan wordt de klager geϊnformeerd over de voortgang van de procedure;
 • De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van het dossier contact met de klager op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via elektronische weg geschieden;
 • Na afronding van de klacht ontvangt de klager in ieder geval een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure;
 • Mocht er na de uitspraak geen overeenstemming bereikt zijn, dan kunnen partijen gebruik maken van de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Uitspraak zal dan voor beide partijen bindend zin;
 • De dossiers betreffende ingediende klachten worden minimaal 24 maanden na datum indiening bewaard.

Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 • Klachten van studenten/cursisten van CFWI binnen een redelijke termijn af te handelen;
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld;
 • Oorzaken van klachten van opdrachtgevers van CFWI vast te stellen en te analyseren, om zo de kwaliteit van de dienstverlening van CFWI te verbeteren;
 • Behoud en verbetering van de relatie met de opdrachtgever van CFWI door een juiste en constructieve afhandeling van de klacht.

  Aanmelden voor een opleiding of nascholing

  N

  Betaalbare scholingen en nascholingen

  N

  Uitwisseling van kennis met collegae

  N

  Ondersteuning in de praktijkuitvoering

  N

  Klantenwerving via Care for Women